เด็กคนนี้มีความพยายามมากกว่าคนอื่นสาวตัวเล็กกับการทุ่มเทของเธอ วัยเด็กของคนอื่นหมดไปกับการเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆตามช่วงอายุที่ควรจะเป้น แต่เธอกลับไม่เห็นด้วยอ่างนั้นเธอบอกว่าไม่อยากเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปกับการเที่ยวเล่นในแต่ละวัน แต่อยากฝึกฝนร่างกายเพ่ออนาคตของเธอมากกว่า พ่อและแม่ภูมิใจในตัวเธอมาก