ค้นพบเรื่องราวที่เหลือเชื่อเมื่อตอนเป็นเด็กค้นพบเรื่องราวที่เหลือเชื่อเมื่อตอนเป็นเด็ก เขารุ้ตัวเร็วว่าเขามีความต้องการอะไรตั้งแต่ยังเด็กและเขาก็ตัดสินใจเดินตามทางที่เขาเลือกตั้งแต่นั้นมา มันเลยคุ้มค่าและไม่มีคำว่าสายเกินไปเพราะเขาได้ทำมันอย่างเต็มที่มากแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา